De Wilg Healthyself

Blog over gezondheid, voeding & lifestyle

Wat is hoge bloeddruk?

Lees hieronder algemene informatie over een hoge bloeddruk:

U loopt ernstige gezondheidsrisico’s met een verhoogde bloeddruk. Vaak is een verhoogde bloeddruk iets wat je niet eens voelt en dat is tegelijk ook het verraderlijke ervan. Daarom is hoge bloeddruk een zaak om serieus te nemen en is het belangrijk om regelmatig uw bloeddruk te meten, bijvoorbeeld thuis met een polsbloeddrukmeter.

Het is heel belangrijk om te weten of iemand ‘echt’ verhoogde bloeddruk heeft. Om dat te achterhalen moet er veel vaker dan één keer worden gemeten. Ook de ‘spanning’ in de spreekkamer van de dokter kan een factor van (verkeerde) invloed zijn op de bloeddruk. Daarom is het goed om de bloeddruk regelmatig te meten onder normale omstandigheden, in uw eigen thuissituatie. Zo een serie bloeddrukmetingen geeft een betrouwbaar inzicht indien u de juiste bloeddrukmeter gebruikt. Ook om te controleren of de leefregels, een dieet of de medicijnen die u van uw huisarts heeft gekregen daadwerkelijk effect hebben.

De bloeddruk wordt altijd weergegeven in twee getallen. Het eerste getal is de bovendruk. Het tweede getal is de onderdruk. De bovendruk (door dokters “systolische bloeddruk” genoemd) is de druk in de bloedvaten op het moment dat het hart samentrekt. De onderdruk (“diastolische bloeddruk”) is de druk als het hart, tussen de slagen in, ontspannen is.